Zobowiązania finansowe — co wpisać we wniosku o pożyczkę?

Każdy bank, przed udzieleniem pożyczki, zechce dokładnie sprawdzić to, czy potencjalny pożyczkobiorca będzie w stanie terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Instytucja finansowa poprosi cię o podanie twoich zarobków. Również w każdym wniosku o pożyczkę należy wpisać aktualne zobowiązania finansowe. Pozwoli to bankowi na realną i rzetelną ocenę naszej zdolności kredytowej i, paradoksalnie, może uchronić przed finansową katastrofą. Jakie zobowiązania należy wpisać we wniosku o pożyczkę i jak wyliczyć zobowiązania pozakredytowe? Czy one są w ogóle sprawdzane przez banki? Jakie są konsekwencje kłamstwa w kwestii zobowiązań finansowych? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu, które odpowie na te pytania!

Jakie zobowiązania finansowe należy wpisać we wniosku o pożyczkę?

Podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, bank bierze pod uwagę wszystkie zobowiązania, które obciążają twój domowy budżet. Musi mieć on wszak pewność, iż będziesz osobą wypłacalną. Zobowiązania finansowe, które należy wpisać we wniosku o pożyczkę to:

  • wysokość rat obecnie spłacanych kredytów i pożyczek;
  • jeśli dotyczy, wysokość wypłacanych alimentów;
  • kwota limitu na karcie kredytowej;
  • kwota limitu kredytowego na koncie osobistym;
  • wysokość rat za sprzęt AGD/RTV lub inne zobowiązania;
  • koszt utrzymania siebie oraz posiadanej nieruchomości (w tym kwotę miesięcznego czynszu oraz wynajmu);
  • wysokość płaconych ubezpieczeń, w tym OC/AC i na życie;
  • wszystkie inne stałe koszty.

Jak obliczyć zobowiązania pozakredytowe?

Przed obliczeniem zobowiązań pozakredytowych, konieczne jest zapoznanie się z ich definicją. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie zobowiązania finansowe, które stanowią stały lub jednorazowy wydatek, wliczając w to zaległości wobec instytucji finansowych. W skrócie, najczęściej są to wszystkie płatności cykliczne, czyli takie, które płacimy co miesiąc, kwartał czy rok.

W celu obliczenia kwoty zobowiązań pozakredytowych, należy zgromadzić wszystkie dokumenty i faktury, które opłacamy co jakiś okres czasu i zsumować ich kwotę. Informację tę należy przedłożyć bankowi podczas wniosku o pożyczkę. Aby być transparentnym, stosowne faktury i umowy możemy przedłożyć pracownikowi w placówce banku.

Jak firmy pożyczkowe sprawdzają zobowiązania finansowe klientów?

W celu sprawdzenia tego, czy klient poświadczył prawdę wymieniając swoje zobowiązania finansowe, banki korzystają z dostępnych im prawnie instrumentów. Na pierwszy ogień idą wszelkie rejestry sprawdzane przez firmy pożyczkowe i bazy dłużników takie jak Krajowy Rejestr Dłużników, ERIF, BIK czy BIG InfoMonitor.

Banki mogą sprawdzić również, czy prawdziwe jest podane przez nas miejsce zatrudnienia, wykonując telefon do siedziby firmy i prosząc o potwierdzenie, czy taka osoba faktycznie jest tam zatrudniona. Zrobią to szczególnie w sytuacji, gdy staramy się o kredyt bez historii kredytowej i nie mieliśmy wcześniej podobnego zobowiązania.

Co grozi za kłamstwo w kwestii zobowiązań finansowych?

Podstawową konsekwencją podania nieprawdy w kwestii zobowiązań finansowych jest decyzja odmowna banku w sprawie przyznania pożyczki lub kredytu. Bank uzna, iż celowo chcemy go wprowadzić w błąd i zaniżamy swoje zobowiązania, aby tylko pozyskać nowe środki. Będziemy w jego oczach niewiarygodni i nie podejmie on ryzyka, uznając, że nie będziemy w stanie spłacać rat kolejnego zobowiązania.

Kłamstwo w kwestii zobowiązań finansowych może wiązać się też ze zdecydowanie poważniejszymi konsekwencjami niż sam brak przyznania pożyczki. Nosi ono znamiona przestępstwa wyłudzenia kredytowego przez podanie nieprawdziwych danych. Unikaj jakichkolwiek sankcji ze strony banku i nigdy nie podawaj fałszywych informacji w celu zaciągnięcia pożyczki, potencjalne kłopoty nie są tego warte, niezależnie od twojej sytuacji finansowej.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.