Co można wpisać jako „źródło dochodu”?

W przypadku wielu dokumentów, formularzy czy wniosków podajemy szereg informacji – są to chronione dane osobowe, kwestie dotyczące zatrudnienia czy spraw ubezpieczeniowych. Jednym z pól, które się mogą pojawić, jest “źródło dochodu”. Co należy pod nim wpisać?

Czym jest źródło dochodu?

Pieniądze, które otrzymujemy jako formę wynagrodzenia za wykonaną pracę, pochodzą ze źródła dochodu. Może być ono jedno lub kilka. Tak samo zarabiane kwoty różnią się od siebie wysokością i dlatego w przypadku większości osób można wskazać jedno, główne źródło dochodu oraz pozostałe, często określane jako dodatkowe.

Źródło dochodu jest szczególnie istotne w przypadku intencji nawiązania porozumienia z instytucją finansową. Dla danego banku informacja o kondycji zarobkowej swojego klienta to podstawa dla decyzji o przyznaniu kredytu czy pożyczki lub odrzuceniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Jednym z najważniejszych elementów zdolności kredytowej są regularne dochody.

Co możesz wpisać jako “źródło dochodu”?

Wnioskując o kredyt hipoteczny czy pożyczkę gotówkową, jako źródło dochodu możesz w poszczególnych przypadkach wpisać m.in.:

 • wynagrodzenie za pracę
 • renta
 • emerytura
 • dochód z wynajmu nieruchomości
 • inwestycje (np. giełda, fundusze inwestycyjne)
 • świadczenia socjalne
 • prowadzenie własnej firmy

Czy źródło dochodu musi być stałe i stabilne?

Każdy bank wyznacza pewne kryteria, które należy spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie kredytu czy pożyczki. Stałe źródło dochodu to mocny argument ze strony wnioskodawcy. Jeżeli pracuje on w oparciu o umowę o pracę od przynajmniej trzech miesięcy, to jest to wystarczający czas, aby dany bank uznał źródło dochodu za stałe. W przypadku umów o dzieło czy zlecenie okres ten zostaje wydłużony odpowiednio do dwunastu oraz sześciu miesięcy.

Nie zawsze jednak stałe źródło dochodu okaże się wystarczające – dla wielu instytucji finansowych może być również ważna jego stabilność. Osoby pracują w oparciu o umowę o pracę mają na pewno większą szansę od tych, które swoje zarobki zyskują się umowom o dzieło czy zlecenie. Umowy o pracę w spojrzeniu banków oznaczają lepszą perspektywę i to, że ich klienci będą mieli regularny dochód jeszcze przez dłuższy, przynajmniej kilkuletni czas.

Jak potwierdza się źródło dochodu?

W zależności od źródła dochodu należy przedstawić bankowi konkretne dokumenty, które potwierdzą otrzymywane zarobki. Muszą być one stuprocentowo rzetelne, ponieważ w przypadku późniejszych problemów ze spłatą naciąganie rzeczywistości może zakończyć się oskarżeniem o wyłudzenie kredytu. To jest zaś jeden z nielicznych powodów, dla których za niespłacony kredyt można iść do więzienia.

W przypadku umowy o pracę:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 • zaświadczenie o dochodach za ostatni rok podatkowy wystawione przez Urząd Skarbowy
 • informacja o dochodach i wydatkach wnioskodawcy

W przypadku emerytury/renty:

 • dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury/renty oraz jej wysokość netto
 • decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego/rentowego ZUS/KRUS
 • zaświadczenie o dochodach za ostatni rok podatkowy wystawione przez Urząd Skarbowy
 • informacja o dochodach i wydatkach wnioskodawcy

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS, który nie może zostać wygenerowany później niż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • zaświadczenie o dochodach za ostatni rok podatkowy wystawione przez Urząd Skarbowy
 • informacja o dochodach i wydatkach wnioskodawcy

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.