Czym jest stałe źródło dochodu?

Stałe źródło dochodu jest potrzebne do wzięcia pożyczki. Pewność otrzymania pensji w określonym, regularnie powtarzającym się terminie daje także komfort psychiczny i pozwala na zaplanowanie przyszłych wydatków. Czym w istocie jest stałe źródło dochodu? W jakich sytuacjach traci na znaczeniu wobec stabilnego?

Stałe źródło dochodu potwierdzi wyciąg z konta

Fakt, że dane źródło dochodu jest stałe, potwierdzi odpowiednia dokumentacja. Jest to oczywiście bardzo istotne dla pożyczkodawców. Byłoby wskazane, aby klient banku ubiegający się o kredyt mógł poświadczyć o regularnie otrzymywanych pieniądzach w określonej liczbie miesięcy. To jeden z warunków określających zdolność kredytową.

Jeżeli pracuje w oparciu o umowę o pracę, to bankowi powinny wystarczyć 3 miesięce stałego źródła dochodu. W przypadku umów cywilnoprawnych (czyli o dzieło lub zlecenie) czas ten zostanie wydłużony zwykle do odpowiednio 12 i 6 miesięcy. Klienci posiadający własną firmę muszą niekiedy udokumentować przychody z ostatnich 2 lat działalności gospodarczej

Stałe źródło dochodu ocenia się na podstawie wyciągów z konta, ale może być również praktykowane, choć zdecydowanie rzadziej spotykane, zapoznanie się przez pożyczkodawcę z umową klienta czy po prostu zadzwonienie i omówienie sprawy z jego pracodawcą. W pierwszej połowie roku, gdy składa się zeznania podatkowe, niektóre instytucje finansowe praktykują również przyznawanie kredytu gotówkowego na PIT.

Stałe źródło dochodu nie musi być stabilne

Poza wspomnianymi już umową o pracę oraz umową o dzieło i umową zlecenia, a także własną działalnością gospodarczą, za stałe źródło dochodu należy także uznać emeryturę, rentę czy świadczenie Rodzina 500+. Ostatni z rodzajów nie zawsze będzie jednak akceptowalny i jego powodzenie przy ubieganiu się o pożyczkę zależy od podejścia danego banku.

Nie wszystkie stałe źródła dochodu są jednak stabilne. Jest to kwestia, którą należy rozróżnić i nie traktować synonimicznie. Stałe źródło dochodu oznacza otrzymywanie pieniędzy w sposób regularny, ale istnieje pewne ryzyko, że czas ten w bliższej lub dalszej przyszłości dobiegnie końca. Tak jest przykładowo z umowami o dzieło. Jeżeli zaznaczony jest wyraźnie moment oddania przygotowywanej pracy, to nie ma pewności, że podobna współpraca zostanie nawiązana ponownie.

Dlatego za stabilne źródło dochodu uchodzi umowa o pracę. Świadczy o tym, że pracownik nie tylko regularnie otrzymuje pensję, lecz jego sytuacja jest bardziej perspektywiczna. Podobny przypadek dotyczy wypłaty emerytury, której wstrzymanie może nastąpić w mimo wszystko rzadko spotykanych okolicznościach uzasadniających zawieszenia prawa do świadczenia.

Kiedy stabilne źródło dochodu jest bardziej istotne niż stałe?

Oczywiście niepodważalne jest to, że stabilne źródło dochodu ma większą wartość i daje większe możliwości od stałego. W przypadku mniejszych pożyczek, np. dla studentów, banki oczywiście nie utrudniają starań i wychodzą naprzeciw potrzebom klientom. Zwłaszcza młodym, którzy dopiero kończą etap kształcenia i jeszcze nie mają zbyt wielkich szans na zaistnienie na rynku pracy, co sprawia, że umowy o dzieło czy zlecenie są jak najbardziej naturalne.

Jeżeli mówimy o poważniejszych pożyczkach, takich jak kredyt hipoteczny, to zdecydowanie łatwiej będzie dostać pieniądze, mając stabilne źródło dochodu. Trzeba jasno zaznaczyć, że firmy finansowe przy rozpatrywaniu wniosków, które składają klienci, nie uwzględniają umów na okres próbny, a niektóre instytucje nie akceptują także wspomnianych już umów cywilnoprawnych.

W grę wchodzą zbyt duże pieniądze i banki muszą się odpowiednio zabezpieczyć oraz podpisać umowę z klientem, któremu mogą zaufać i mieć pewność, że ten będzie w stanie spłacić niemałą pożyczkę. Jednocześnie warto podkreślić, że nie powinno się zmieniać pracy tuż przed podpisaniem umowy z bankiem czy w trakcie jej trwania. Umowa o pracę to oznaka stabilizacji, ale zmiana pracodawcy może zrodzić w pożyczkodawcy sporą wątpliwość.

Oczywiście decyzja o przyznaniu kredytu nie zostanie wycofana, niemniej banki mogą ze szczególną bacznością śledzić terminowość regulowania kolejnych rat, być bardziej wyczulone na jakiekolwiek opóźnienie i mogą powstać niepożądane przez żadną ze stron kompilacje. Ponadto sporo firm finansowych zawiera w umowach kredytowych specjalne zapisy, które obligują klienta biorącego kredyt do informowania o zmianie miejsca zatrudnienia.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.