Scoring bankowy — jak bank dokonuje profilowania klienta?

Każdy z nas stara się o to, aby znaleźć jak najlepiej płatną pracę, regularnie i terminowo spłacać zobowiązania finansowe oraz robić wszystko, aby nasza finansowa kartoteka pozostała nieskazitelnie czysta. Czy wiesz, że nawet jeśli spełnisz wszystkie wyżej wymienione warunki, to bank może odmówić udzielenia ci pożyczki? Powodem takiego stanu rzeczy może być zbyt niski scoring bankowy, który będzie tematem tego artykułu. Czym jest scoring bankowy, na co wpływa, jak poprawić scoring bankowy oraz czy można uratować negatywną historię kredytową? Na te pytania odpowiemy w tej publikacji, zapraszamy do lektury!

Co to jest scoring bankowy?

Scoring bankowy to nic innego jak pewnego rodzaju sposób profilowania potencjalnego kredytobiorcy przez bank. Ocenia on wiarygodność klienta w kontekście terminowej spłaty zobowiązania, o które ten wnioskuje. Jest to kolejny element, obok historii kredytowej i sprawdzania zdolności kredytowej, który stosują instytucje finansowe w obecnych czasach, aby stworzyć sobie obraz potencjalnego kredytobiorcy.

Scoring bankowy to punktowa skala ryzyka kredytowego, która sporządzana jest przez instytucję finansową przez udzielenie pożyczki lub kredytu. Dochodzi do zestawienia informacji o kredytobiorcy z danymi innych osób, którym udzielono pożyczki. Im są one bardziej zbieżne, tym wyższy scoring bankowy. Zadaniem tego instrumentu jest ocenienie tego, czy pożyczkobiorca będzie w stanie terminowo spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Co wpływa na scoring bankowy?

Na scoring bankowy wpływają różne czynniki, w zależności od tego, jaki rodzaj scoring przyjęty został przez twój bank. Należą do nich:

  • scoring behawioralny, w ramach którego kredytobiorca otrzymuje punkty na podstawie danych (terminowej płatności) przeszłych zobowiązań, w tym abonamentów;
  • scoring aplikacyjny, którego punktu zdobywa się na podstawie danych majątkowych i osobistych potencjalnego kredytobiorcy;
  • scoring fraudowy, czyli ocenienie przez bank lub instytucję finansową prawdopodobieństwa, że klient nie wywiąże się ze zobowiązania lub będzie spłacał je nieterminowo.

Jak poprawić scoring bankowy z myślą o pożyczce?

Istnieje szereg czynników, które pozwalają na poprawę scoringu bankowego, a co za tym idzie, możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Bardzo istotny dla banku jest fakt posiadania stałego źródła dochodu w postaci stabilnej, dobrze płatnej pracy, mile widziane jest posiadanie własnej nieruchomości.

Pod uwagę brany jest również brak innych zobowiązań finansowych, wykształcenie kredytobiorcy, kwota pieniędzy na koncie oszczędnościowym lub lokacie oraz brak osób na utrzymaniu. Scoring bankowy ulegnie poprawnie również w sytuacji, gdzie wszystkie twoje zobowiązania będą spłacane terminowo.

Czy da się uratować negatywną historię kredytową?

Istnieją możliwości na uratowanie negatywnej historii kredytowej, jednak wymagają one sporych wyrzeczeń ze strony osoby, która takową posiada. Jest to proces niezwykle trudny i wymaga systematycznej pracy i zmiany nawyków. Podstawą jest uregulowanie wszystkich obecnych zobowiązań finansowych.

Koniecznie będzie terminowe spłacanie dla nowych kredytów i pożyczek oraz regularne opłacanie abonamentów. Możliwe jest też wyczyszczenie BIK, na wniosek dłużnika, poprzez odwołanie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego. Nastąpi to jednak dopiero po 5 latach od momentu, w którym dług został zwrócony.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.